HABERLER

Demiryolu Taşımacılığı & Raylı Sistemler Milliyet Röpörtaj

Sürdürülebilir toplu taşımacılık için raylı sistemler gelişmeli

Türkiye’de demiryolları teknolojisinin geliştirilmesi için acilen raylı sistem altyapı gereçlerinin ve raylı sistem araçlarının yerli sanayiciler tarafından üretilmesine destek verilmesi, az sayıda olan ama gelişmiş raylı sistem yan sanayisinin daha da güçlendirilmesi ve planlanmış etkili bir eğitim sisteminin oluşturulması gerekiyor.

Demiryolu sektörü için araç, ürün, mühendislik ve hizmet üreten sanayiciler ile akademisyenleri derneği olan Raylı Ulaştırma Sistemleri ve Sanayicileri Derneği (RAYDER), ülkemizde, sürdürülebilir toplu taşımacılık için raylı ulaştır- ma sistemlerinin gelişimine yardımcı olmak amacıyla pek çok faaliyet yürütüyor.

Bütün dünyada olduğu gibi, yeni dönemde Türkiye’de de demiryolları ve raylı ulaşım sistemleri önceliklendirildi, geliştirilmesi bir devlet politikası olarak kabul edildi. Teşvik yasalarının desteği ile altyapı ve sektörel yatırımlar artarak devam ediyor. Bu politikalar doğrultusunda Türkiye’de, demiryolları ile yük ve yolcu taşımacılığı, hızlı tren ve belediyelerin metro/tramvay araç ihtiyaçlarını karşılayacak raylı sistemler için önümüzdeki 10 yıl içerisinde yaklaşık 50 milyar USD yatırım yapılması hede eniyor.

RAYDER uluslararası koşullara uygunluk için çalışmalar yapıyor

Demiryolu sektöründe faaliyet gösteren yerli sanayimizin gelişmesi açısından RAYDER, bu hede ere uygun stratejiler ve politikalar oluşturuyor, altyapı ve araç üretimi yapan sanayimizin günümüz uluslararası koşullarına paralel gelişmesi için çalışmalar yapıyor. Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde Kent İçi Raylı Sistemler Genel Müdürlüğü`nün kurulması konusundaki çalışmalara RAYDER büyük anlamda destek veriyor.En önemli eksiklerimizden biri olan Raylı Sistemler Test Merkezleri`nin oluşturulması için çalışılıyor ve Eskişehir’de tesis edilecek Raylı Sistemler Ar-Ge Merkezi ve Test Yolu kurulması çalışmalarına destek veriliyor.

Yerlilik oranları şart koşulmalı

İhaleli alımlarda yerlilik oranları mutlaka şart koşulmalı, bunlar ihale dökümanları ile yasal zorunluluk haline getirilmeli. RAYDER ve diğer raylı sistem kümelenmelerinin uzun zamandır yapmakta olduğu çalışmalar ve devlet otoriteleri ile yapılan görüşmeler sonucunda bu konuda oldukça ilerleme kaydedildi.

Artık dünyada gelişmiş ülkelerin ulaşımda en büyük payı alan, çevreci ve ekonomik raylı sistem ulaşımı Türkiye’de de hızla ilerliyor. Şehir içi raylı sistem işletmeciliği ülkemizde henüz 11 ilimizde yapılmakta iken, 17 ilimiz için daha raylı sistem yatırımları onaylandı, proje çalışmaları başladı. Bugün 4 milyon nüfusluk İzmir’de, toplu taşımanın yüzde 35’i raylı sistemler ile yapılıyor, ayda yaklaşık 7 milyon 500 bin kişi raylı sistemler ile yolculuk ediyor.

Emel SAKARYA

Tüm haber metinlerini incelemek için tıklayınız.