FAALİYETLER

2022 İklim Şurası

2022 İKLİM ŞURASI

DERNEĞİMİZ, 21-25 ŞUBAT 2022 TARİHİNDE, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞININ KONYA’ DA DÜZENLEDİĞİ “2022 İKLİM ŞURASI” NA BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN YAPILAN DAVET ÜZERİNE KATILIM GÖSTERMİŞTİR.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Konya Selçuklu Kongre Merkezinde 21-25 Şubat 2022 tarihlerinde düzenlenen ve ilk defa gerçekleştirilen “2022 İKLİM ŞURASI” gerçekleştirilmiştir. İklim Şurası’nda; ülkemizin saygın hocaları, alanının en yetkin bürokratları ve uzmanlarıyla beraber sivil toplum kuruluşlarınındeğerli temsilcileri iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum noktasında sorunları ve çözüm önerilerini ortaya konulmuştur.  Şuranın tespit edilmiş hedefi doğrultusunda, Türkiye’nin İklim Değişikliğiyle mücadele ve uyumunu, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefini, Yeşil Kalkınma Devrimini, küresel çapta değişen paradigmalar, yeni şartlar, yeni arayışlar çerçevesinde tüm tarafların katılımı ile belirlemek olup, bu hedef doğrultusunda dört gün boyunca yedi ayrı komisyon marifeti ile, sera gazının azaltımından, karbon fiyatlandırma ve emisyon ticaret sistemine, yeşil finansmandan iklim değişikliğine uyum politikalarına, yerel yönetimlerimizden göç, adil geçiş ve sosyal politikalara kadar çeşitli alanlarda çalışma fırsatı bulunmuştur.Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Turgay Sönmez bu şuraya katılmış olup Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı ve bakan yardımcısı, Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli başkanlığında, Konya Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, başkan yardımcısı Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve bakan yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaraoğlu, koordinatör Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Daire Başkanı Dr. Tuğba DİNÇBAŞ ve de davet edilen bir çok kurum ve kuruluşlarının değerli katılımları SERA GAZI AZALTIMI-1 komisyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda, daha önce alt komisyon çalışmaları ile tespit edilmiş konu ile ilgili ULAŞIM, SANAYİ ve ENERJİ üst başlıkları altında alınmış olan taslak politika kararları hakkında görüş ve düşünceler tartışılarak Cumhurbaşkanlığı makamına sunulacak rapora esas olmak üzere alınan kararların son hali belirlenmiştir. Şura boyunca alınan tüm kararlar ve Cumhurbaşkanlığına sunulacak olan şura sonuç raporu ilgili taraflarla paylaşılacağı ilgililer tarafından paylaşılmıştır.