DUYURULAR

On İkinci Kalkınma Planı Hazırlıkları Kentiçi Ulaşım Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları

10 Haziran 2022 tarihli ve 31862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan On İkinci Kalkınma Planı Hazırlıklarına İlişkin 2022/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle özel ihtisas komisyonları ve çalışma grupları kurulmuştur. Kentiçi Ulaşım Özel İhtisas Komisyonu da bu kapsamda faaliyet gösterecek olup, derneğimiz Raylı Ulaştırma Sistemleri ve Sanayicileri derneği (RAYDER) de bu komisyonun bir üyesi olarak çalışmalara katılacaktır. Kurulan bu özel ihtisas komisyonu faaliyetleri neticesinde:

Bu minvalde, özel ihtisas komisyonunun kamu kurumlarından temsilcilerin yanı sıra mahalli idareler, akademisyenler, kentiçi ulaşım sektörü ve kentiçi ulaşım alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin katılımıyla teşkiline özen gösterilmiştir.

Bu kapsamda derneğimizi ve sizleri temsilen, birincisi 28.12.2022 tarihinde, ikincisi 19.01.2023 tarihinde yapılacak olan bu toplantılara katılım göstererek sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi bu toplantılarda dile getirecektir. Sizlere göstereceğiniz destek için teşekkür ediyor, bu çalışmaların sektörümüze hayırlı olmasını temenni ediyoruz.