Başkan

Dünyada gelişmiş ülkelerin ulaşımında en büyük payı alan , çevreci , ekonomik ve kalkınmanın en halkalarından biri olarak tanımlanan  raylı sistem ulaşımı  artık Türkiye’nin en öncelikli konularından biridir.

2003 yılından itibaren izlenen politikalar ile , daha önceki yıllarda ihmal edilen raylı sistemlere yapılan yatırımlar ve getirilen öncelikler sayesinde çok hızlı ilerleme kaydedilmiştir. Hızlı tren işletmeciliğine geçilmiş, şehiriçi raylı sistem taşımacılığı önceliklendirilmiş , yerli üretim teşvik edilmiştir.

2005 yılında  kurulan ve  demiryolları için araç, ürün, mühendislik ve hizmet üreten sanayicilerimizin ve akademisyenlerimizin derneği olan RAYDER,  raylı ulaştırma sistemlerinin gelişimine destek olmak amacı ile pek çok faaliyet sürdürmektedir.

 Yerli sanayimizin gelişmesi açısından RAYDER, bu hedeflere uygun stratejiler ve politikalar oluşturmakta, altyapı ve araç üretimi yapan  sanayimizin, günümüz  uluslararası koşullarına ve standartlarına paralel  gelişmesi için çalışmalar yapmaktadır.

 Türkiye’de demiryolları  teknolojisinin gelişmesi için, raylı sistem altyapı tesislerinin ve raylı sistem araçlarının yerli sanayiciler tarafından üretilmesine destek verilmesi, raylı sistem yan sanayisinin daha da güçlendirilmesi ve planlanmış etkili bir eğitim sisteminin oluşturulması  gerekmektedir.

Ülkemizde, sürdürülebilir toplu taşımacılık için raylı ulaştırma sistemlerinin gelişimine yardımcı olmak amacı ile ;
Raylı ulaşımın yaygınlaştırılmasına ilişkin politikaları desteklemek,
AR&GE , yenilikçilik, yaratıcılık,eğitim ve kalite yapılarının güçlendirilmesi kanalı ile uluslararası standartlarda , rekabetçi yerli sanayinin gelişimine katkı vermek
Pazar, teknik gelişmeler, eğitim ve ilgili politikalar konusunda üyelerini düzenli olarak bilgilendirmek
En başta gelen görev ve sorumluluğumuzdur.

Emel SAKARYA
RAYDER Yönetim Kurulu Başkanı