İHALE İLANI : VAN GAR SAHASI MÜŞTEMİLATLARININ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ