İHALE İLANI : FERİLERİN KUMANYA İHTİYACI OLAN ET VE CİĞER ALIMI

TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü
Ferilerin kumanya ihtiyacı olan et ve ciğer alımı
İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler
1.1. İş sahibi idarenin;
a) Adı : TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü
b) Adresi : Kale Mah.Eski Ahlat Yolu Üzeri No:50 13200 Tatvan /BİTLİS
c) Telefon numarası : 0 434 827 8040
d) Faks numarası : 0 434 827 8043
e) Elektronik posta adresi : feribot1313@gmail.com
f) İlgili personelin adı-soyadı/unvanı: Semih ARAT– Satın Alma Şef V.
1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler
İhale konusu malın;
a) Adı : Ferilerin kumanya ihtiyacı olan et ve ciğer alımı
b) KİK kayıt no : 2018/104401
c) Miktarı ve türü : Seferi durumda olan ferilerin kumanya ihtiyacı olan et ve ciğer
Temini
d) Teslim edileceği yer : TCDD Vangölü Feribot Müdürlüğü Tatvan/BİTLİS
e) Diğer bilgiler :
Madde 3-İhaleye ilişkin bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler;
a) İhale usulü : Açık İhale Usulü 3-g İstisna
b) İhalenin yapılacağı adres : TCDD Vangölü Feribot Müdürlüğü
c) İhale tarihi : 19.03.2018
d) İhale saati : 14.00
e) İhale komisyonu toplantı yeri: TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Toplantı Salonu

tum-dosyalar

Sitemizde Yayınlamış Olduğumuz İhale İlanları Sadece Bilgi Amaçlı Olup Asıl Belgenin Yerine Geçmez.Yayınlanan Belgeler İle Orjinal İhale Belgeleri Arasındaki Farklılıklarda Orjinal Belge Geçerlidir.Kaynaklarımız Resmi Gazete, Günlük Gazeteler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının web sayfalarıdır.